Propozice

1. TERMÍN KONÁNÍ

Podnik se koná ve dnech 23. až 25. 6. 2017

 

2. POŘADATEL

Autoklub Rallye Vltava v AČR

Kurzova 2202/20

155 00  Praha 5

 

Adresa pro doručování:

P. O. Box 16

Pošta 618

163 00  Praha 6

 

3. POŘADATELSKÝ SBOR

Ředitel – Karel Řepa
Tajemník – Jan Šindler
Sportovní komisař – Mgr. Otakar Večerka
Technický komisař – Roman Brázda

Vedoucí časových kontrol – Rudolf Vácha

Hlavní časoměřič – Jiří Navrátil

Styk se státní správou – Mgr. Jana Večerková
Dopravní odbor – Zdeněk Krejča
Ubytování a stravování – Mgr. Michaela Provazníková
Film – Václav Hron

 

4. JURISDIKCE

Ideální stopou Rallye Vltava (ISRV) je soutěžní jízda – rallye po trase původních ročníků Rallye Vltava z let 1960 až 1974. Neobsahuje žádné rychlostní zkoušky, o pořadí rozhodují časové kontroly a několik zvláštních zkoušek, avšak v rámci dodržování pravidel silničního provozu. Pro potřebu těchto propozic je dále použito jen zkrácených označení rallye nebo ISRV. 

 

5. LOUIS ALEXANDRE CHIRON MEMORIAL

Memoriál Louise Alexandra Chirona, který osobně startoval všechny posádky Rallye Vltava v letech 1963 a 1964, je vyhlášen na památku jeho zásluh na půdě FIA při prosazování Rallye Vltava do seriálů mistrovství Evropy roku 1965 i let následujících. Z toho důvodu také rozhodnuto nazývat pana Chirona patronem Rallye Vltava.

 

6. SKLADBA RALLYE

Sestává z vlastní trati, z časových kontrol, průjezdních kontrol, tajných průjezdních kontrol a zvláštních zkoušek.

 

Časové kontroly

Budou řádně vyznačeny v itinerářích, způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími ČK. Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye.

 

Průjezdní kontroly

Budou řádně vyznačeny v itinerářích, způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími PK. Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye.

 

Tajné průjezdní kontroly

Nejsou vyznačeny v itineráři, pouze na trati způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími PK, s doplňkovým nápisem ANONYM. Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye. 

 

Úseky stejných průměrů – KONSTANTA

Jsou vyznačeny v itineráři a na trati typizovanými návěstími, s doplňkovým nápisem KONSTANTA. Konají se v běžném silničním provozu, mají odlišná převýšení, rozličnou přírodní členitost a většinou i nestejnou hustotu dopravy. Tyto úseky mají různé délky.

Pro všechny tyto úseky platí stejná (konstantní) průměrná rychlost, kterou si každá posádka stanoví sama, při projetí prvního úseku. Nejlépe hodnocena bude posádka dosahující nejvyšší průměrné rychlosti, ale zároveň dodržené na všech těchto úsecích. Při nedodržení průměrné rychlosti bude posádka penalizována.

 

Úseky stupňovaných průměrů – GRADACE

Jsou vyznačeny v itineráři a na trati typizovanými návěstími, s doplňkovým nápisem GRADACE. Konají se v běžném silničním provozu, mají odlišná převýšení, rozličnou přírodní členitost a většinou i nestejnou hustotu dopravy. Tyto úseky mají stejné délky.

Pro každý takový úsek platí nová stupňovaná (gradující) rychlost, přičemž platí následující. Výchozí čas si každá posádka stanoví sama v I. úseku, když svou dobrovolně zvolenou rychlostí jízdy mezi startem a cílem dosáhne určitého času. Ve II. úseku se čas předepsaný pro jeho zdolání zkrátí o 1 minutu oproti času dosaženému v úseku prvním. Ve III. úseku se čas zkrátí o 1 minutu oproti času v úseku druhém. Ve IV. úseku se čas zkrátí o 1 minutu oproti času v úseku třetím. Nejlépe hodnocena bude posádka dosahující nejkratších časů, ale zároveň stupňovaných dle tohoto ustanovení, s přesností na 1 minutu. Při nedodržení bude posádka penalizována.

 

Úseky nejvyšších průměrů – MAXIMA

Budou situovány v Liberci, Bělé pod Bezdězem, Písku, Českých Budějovicích, u Třeboně a Plané u Mariánských Lázní. Z preventivních důvodů bude posádka vybavena přilbami schválenými pro běžný silniční provoz.

 

7. ÚČAST POSÁDEK

Posádka

Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob, které se označují – jezdec a spolujezdec. Oba tito členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu rallye za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena. S přihlédnutím k délce a stanoveným úkolům rallye vyžaduje účast posádek sportovně zdatných, řidičsky vyspělých, navigačně bystrých a strojově dobře vybavených.

Pokud přihlášený spolujezdec nedosahuje věku 18 let, musí jezdec u přejímky předložit písemný souhlas zákonných zástupců spolujezdce, opatřený jejich ověřenými podpisy. Všichni účastníci rallye se účastní ISRV 2017 na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem u přejímky.

 

Označení posádek

Každý člen posádky, který se zúčastní ISRV, bude po celou dobu na hrudi označen jezdeckou visačkou se startovním číslem, kterou obdrží při administrativní přejímce.

 

Minimální účast posádek

Jestliže do 2. uzávěrky se pořadateli nepřihlásí alespoň 30 posádek, má právo rallye odvolat.

 

Předběžné přihlášky
Předběžné přihlášky posádky zašlou nejdéle do 28. 4. 2017, elektronicky, na adresu
entry@rallye-vltava.cz

Řádné přihlášky
Řádně vyplněnou přihlášku na papírovém formuláři, podepsanou jezdcem a spolujezdcem posádky zašlou na adresu: Rallye Vltava, P. O. Box 16, Pošta 618, 163 00 Praha 6, Česká republika.
První uzávěrka přihlášek na papírovém formuláři je 12. 5. 2017
Druhá uzávěrka přihlášek na papírovém formuláři je 19. 5. 2017

Přidělování startovních čísel
Startovní čísla nebudou přidělována průběžně v pořadí doručovaných přihlášek, ale až po 2. uzávěrce. Poté budou přidělována dle následující posloupnosti:
Rok výroby automobilu
Zdvihový objem motoru
Kategorie a Skupiny podle FIA v daném období – od sériových, přes upravené, po speciální automobily.

 

8. ÚČAST TÝMŮ

Týmy měst
Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit posádky sdružené do společného týmu, který reprezentuje jedno společné město. Takový tým sestává ze tří jednotlivých dvoučlenných posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek nemusejí mít stálé bydliště v dotyčném městě a mohou mít i rozdílnou státní příslušnost. Jednotlivé posádky městského týmu mohou startovat na automobilech různých značek, typů a pocházejících z libovolných výrobních států i rozdílných období.

Týmy značkové
Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit dvoučlenné posádky sdružené do společného značkového týmu, který sestává ze tří jednotlivých posádek. Jezdci i spolujezdci všech tří posádek mohou mít rozdílnou státní příslušnost a jednotliví členové týmu mohou být přihlášeni za rozdílné kluby. Jednotlivé posádky značkového týmu musejí startovat na automobilech stejné značky, které ale nemusejí být stejného typu a mohou pocházet z libovolných výrobních států i rozdílných období.

Týmy Junior +
Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit posádky sdružené do společného týmu, který reprezentuje jedno školní zařízení. Takový tým sestává ze tří jednotlivých dvoučlenných posádek. Podmínkou je, že alespoň spolujezdec musí dosahovat věku maximálně 19 let (výjimečně 20 let) a ve školním roce 2016 – 2017 musí být žákem některého učiliště nebo střední školy. Věk řidiče není limitován, takže každou posádku může tvořit například rodič se synem, prarodič s vnoučetem apod. Jednotlivé posádky týmu Junior+ mohou startovat na automobilech různých značek, typů a pocházejících z libovolných výrobních států i rozdílných období.

Označení týmů
Každý automobil některého z přihlášených týmů bude napříč v horní části čelního skla označen samolepicí folií v barvách, se znakem a nápisem odpovídajícím danému týmu. Například u týmů měst: TEAM LIBEREC, TEAM MĚLNÍK, u týmů značkových: TEAM TATRA, TEAM PORSCHE a podobně. Obdobně bude označen také JUNIOR+ TEAM, který však ještě bude mít na přední kapotě velkou nálepku s plným názvem a znakem reprezentovaného školního zařízení, pokud takové označení samo dodá. V případě, že by se utvořilo více týmů stejného zaměření a názvu, budou rozlišeny doplněním římských číslic.

 

9. ÚČAST  AUTOMOBILŮ

Připuštěné automobily

K rallye ISRV budou přednostně připuštěny automobily značek a typů, které byly přihlášeny v některém z ročníků původní Rallye Vltava v letech 1960 až 1974. Jejich přehled dle abecedního pořádku výrobních značek je uveden dále.

Stav automobilů musí být 100% už na první pohled, jak jej dodávala výrobní automobilka. Nebudou připuštěny automobily opravené nedbale, použitím nepůvodních dílů, špatně udržované, nekvalitně nebo obzvlášť výstředně lakované, z technického hlediska nebudící důvěru bezpečného provozování apod. Všechny takové automobily budou při technické přejímce jednoznačně odmítnuty, byť posádka přijede na ISRV z velké vzdálenosti a její účastnický poplatek propadá!  Ve všech automobilech se důrazně doporučuje ruční hasicí přístroj. Automobily budou převzaty, pokud splňují podmínky jedné z následujících skupin schválených k provozu v ČR.

 

Sériový automobil 

S běžnou registrační značkou, dle kraje bydliště majitele (bílý podklad, černé písmo), s Technickým průkazem a Osvědčením o technickém průkazu.

 

Sériový automobil 

S „veteránskou“ registrační značkou „V“ (bílý podklad, zelené písmo), s dokumenty dle veteránského testování FIVA.

 

Upravený automobil 

S „rallyovou“ registrační značkou „R“ (bílý podklad, zelené písmo), s dokumenty dle sportovního testování FIA v provedení pro Rally historických automobilů.

 

Upravený automobil 

S „rallyovou“ registrační značkou „R“ (bílý podklad, zelené písmo), s dokumenty dle sportovního testování FIA v provedení pro Rally legend.

 

Rozdělení automobilů

Pro jednotlivá období dle roku výroby daného automobilu to znamená:

1) Automobily dle Přílohy A – FIA, platné od 1. 1. 1957 do 28. 2. 1959

Rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

2) Automobily dle Přílohy J – FIA, platné od 1. 3. 1959 do 31. 12. 1965

Rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

3) Automobily dle Přílohy J – FIA, platné od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1971

Rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

4) Automobily dle Přílohy J – FIA, platné od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1974

Rozdělené do objemových tříd: do 850 cm3, do 1300 cm3, do 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

 

 

Přehled značek a typů automobilů

Přehled je vypracován dle abecedního pořádku výrobních značek, bez ohledu na typovou posloupnost výrobce a roky výroby uvedených automobilů. Uvedené automobily mají v přijetí přednost před automobily zde neuvedenými. V principu však platí, že především rozhoduje tvar karosérie shodující se s některým z typů uvedených níže. Například – rallye se může zúčastnit posádka jakéhokoliv typu Ford Escort řady Mk-I, přestože není zde přesně uveden. Totéž platí také o značkách jiných.

 

AERO–MINOR
616 cm3
ALFA ROMEO
Giulia TI
Giulia 1300 TI
Giulia 1600 Spider
GTA Junior
Giulia Sprint GT Veloce
2000 GT Veloce
ALPINE
A 110-1300 S
A 110-1600 S
A 110-1800
AUSTIN
Mini Cooper
Cooper S 1275
Healey 3000 Mk III
AUTO–UNION (AUDI)
DKW F 12 S
Audi 100
BMW
Coupé 700 Sport
1500
1600–2
1600 Ti
1800 Ti
2000
2002 Ti
2002 Tii
CITROËN
GS 1220, GX série GB
Citroën–Maserati SM/SB
DATSUN
(viz NISSAN)
FIAT
600
600 D
Abarth 850 TC (karosérie 600 D)
Abarth 1000 Berlina (karosérie 600 D)
850 Coupé
850 Sport Coupé
1100
1500
124 Special T
124 Abarth
127
128
128 Coupé S 1100 (SL 1100)
128 Coupé SL 1300
FORD
Anglia 100 E
Taunus 17 M S/P3
Consul Cortina GT
Lotus Cortina
Lotus Cortina Mk II
Escort Sport
Escort Mexico
Escort Twin Cam
Capri 1,5 GT V4
Capri 2000
Capri 2,0 V6
Capri 2600 RS
GLAS
1204 TS
1304 TS
1300 / 1700 GT Coupé
HILLMAN
Minx Saloon Series II
Minx Series III B
CHEVROLET
Corvette Sting Ray Coupé (1963 – 1967)
IFA
F–9
LANCIA
Flavia Coupé 1800 HF
Fulvia Coupé Rallye 1,3 HF
Fulvia Coupé Rallye 1,6 HF
MAZDA
Capella RX
MORRIS
Cooper S
Cooper S 1275
MOSKVIČ
407
408
412
NISSAN
Datsun 1600 SSS
NSU
Prinz 4
Sport–Prinz
1000 TTS
TT 1200
OPEL
Rekord (P1)
Rekord 1900
Rekord–Coupé S
Kadett (993 cm3)
Kadett (1078 cm3)
Kadett-Coupé (B)
Rallye–Kadett S
Rallye Kadett LS 1900
Rallye Kadett Sprint 1900
Commodore Coupé
Ascona 1600
Ascona 1900
Manta 1600
Manta 1900
Ascona 1900 SR
Ascona 1900 SR Automatic
PEUGEOT
204 GL
304 S Berline
404 Berline
504 TI
POLSKI FIAT
125 P–1300 / 1500
PORSCHE
356–1600 Super
911
911 L
911 S
911 T
912
Carrera RS
RENAULT
4 CV
5 CV Dauphine
R 8
R 8 S
R 8 Gordini 1100
R 8 Gordini 1300
R 12 Gordini
ROVER
2000
2000 TC
SAAB
96
96 Sport
96, model 1965
96 Sport, model 1965
Monte Carlo 850
V4 Sedan
Sonett V4
SIMCA
Aronde
Aronde Montlhéry
1000 GL
1100 Special HA
1500 TA
STEYR–PUCH
500 D (DL)
650 TR II
SYRENA
103
ŠKODA
1101 (1102)
1101 P
1200 (1201)
1200 STW (1201 STW)
1202 STW
440
445
450
440 / Octavia
Octavia
Octavia Super
Octavia Combi
Octavia Touring Sport
Octavia TS 1200
Felicia
Felicia Super
1000 MB
1000 MBX
1000 MBG
1100 MB
100 L
110 L
110 L Rallye
110 LS
110 R Coupé
120 S Rallye
TATRA
600 Tatraplan
600–V8 Tatraplan
603
2–603
TOYOTA
Celica 1600 TA 20K
TRABANT
P 60
601
TRIUMPH
Spitfire Mk I
Spitfire Mk II
VAUXHALL
Viva GT
VOLGA
M–21K
M–21M
VOLVO
122
122 S (1778 cm3)
122 S (1996 cm3)
142 S
144 S
544 Sport
VW
1200
1302 S
1500
1600 TL
WARTBURG
900
900 Coupé
900 Sport
1000, typ 311
1000, typ 312
353

 

Označení startujících automobilů

Startovní čísla (panely) na dveře

Každý automobil bude povinně označen dvojicí startovních čísel (panelů) na samolepicích foliích o rozměrech 50 x 60 cm (výška x šířka). Tato startovní čísla budou umístěna vždy po jednom, vně na dveřích jezdce a na dveřích spolujezdce.

Tabulky se startovními čísly

Každý automobil bude zároveň povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka), graficky podobných tabulkám Rallye Vltava z roku 1965. Tabulky budou viditelně umístěny vždy po jedné, na přídi vozu a na zádi vozu.

 

10. DOPROVODNÝ AUTOMOBIL

Ke každému automobilu, který se účastní ISRV, je pořadatelem povolen pouze jeden doprovodný automobil, který však posádka ISRV musí objednat v řádné objednávce. Režijní náklady s provozem tohoto doprovodného automobilu pořadatel nezahrnul do poplatku za účast posádky v ISRV, aby nebyly v nevýhodě posádky startující bez doprovodných automobilů.

Proto je třeba v přihlášce objednat doprovodný automobil s dvoučlennou posádkou a připlatit uvedenou částku, sloužící ke krytí jejího občerstvení v průběhu ISRV. S ohledem na kapacity navštěvovaných ubytovacích a stravovacích zařízení v průběhu ISRV pořadatel počítá s osazením jednoho doprovodného automobilu dvěma osobami, ačkoliv nikomu nemůže nařizovat, kolik osob se v něm skutečně bude přepravovat. 

Servisní práce

Servis je definován jako neomezená práce na soutěžním vozidle. Při ISRV není servis omezen a může být prováděn běžně na trati.

 

11. REKLAMNÍ NÁPISY NA AUTOMOBILECH

Při ISRV je soutěžícím dovoleno umístit na své automobily (včetně doprovodných) jakoukoliv reklamu pod podmínkou, že:

– Je povolena národními zákony a předpisy FIA.

– Není urážející nebo pohoršující.

– Nemá politický nebo náboženský charakter.

– Respektuje pravidla o startovních číslech.

– Nebrání posádce ve výhledu z oken.

 

12. PŘEJÍMKA

Při administrativní přejímce bude kontrolováno:

Přihláška potvrzená pořadatelem

Řidičský průkaz prvního člena posádky (pokud bude automobil řídit jen on)

Osvědčení o technickém průkazu daného automobilu

Doklad o povinném ručení k danému automobilu

Vztah posádky k danému automobilu

Při technické přejímce bude kontrolováno:

Platnost osvědčení o technickém stavu daného automobilu

Zjevný stav brzdového systému

Zjevný stav palivového systému

Zjevný stav pneumatik

Funkce osvětlení, zvukové signalizace a stěračů

Pozdní příjezd:

Posádka, která se nedostaví k některé z těchto přejímek nejdéle do 60 minut po uvedených hodinách, nebude převzata a její účastnický poplatek propadá.

 

13. UZAVŘENÁ PARKOVIŠTĚ

Při jízdě ISRV nebude užito systému uzavřených parkovišť (UP).

 

14. START DO  ISRV

Vozidla budou startována s motorem v klidu, jednotlivě, podle startovních čísel, v intervalech po 1 minutě. Posádka, která se dostaví opožděně na start, bude odstartována ihned, avšak bude považována za odstartovanou v předepsaném čase a bude bodově potrestána.

 

15. PŘEDPISY PRO  JÍZDU

Posádky musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jízdní průměry jsou přizpůsobeny stavu a charakteru trati i s dostatečnou rezervou mezi jednotlivými časovými kontrolami.

Při mimořádné události, kdy na trati nastanou nepředvídaná hromadná zdržení delší než 5 minut, může ředitelství ISRV časovou ztrátu neutralizovat za předpokladu, že je příhodou postiženo několik posádek a všechny tuto okolnost oznámí v nejbližší časové kontrole.

 

16. ČASOVÉ KONTROLY

1) Posádka, která se přiblíží k časové kontrole, zastaví před kontrolou u žlutého návěstí ČK, ve svých záznamech si ověří svůj čas potřebný pro příjezd ke stanovišti časové kontroly, porovná si jej s časovým údajem aktuálně uvedeným na stolku časové kontroly a v pravý čas najede ke stolku označeného červeným návěstím ČK, kde jí bude do předloženého jízdního výkazu zaznamenán čas, potvrzený podpisem a razítkem dané kontroly.

2) Časové údaje budou do jízdních výkazů zaznamenávány mechanicky nebo ručním zápisem. Čas udaný časoměřičem v kontrole musí být přijat za správný a není proti němu odvolání.

3) V cíli každé etapy je povolen předčasný příjezd do časové kontroly.

 

17. TAJNÉ PRŮJEZDNÍ KONTROLY

Na trase ISRV se bude nacházet několik tajných průjezdních kontrol, které budou označeny příslušnými návěstími.

18. POHONNÉ HMOTY

Pro ISRV neplatí žádná omezení ohledně používání paliva. Automaticky se předpokládá, že každá posádka bude využívat obchodního paliva, prodávaného běžně u čerpadel.

 

19. CIZÍ POMOC

Každý automobil ISRV se musí po celé předepsané trati pohybovat vlastní silou. To znamená, že nesmí být tažen nebo tlačen jiným vozidlem nebo na něm nesmí být vezen. Jinak pro jízdu ISRV neplatí žádná omezení pomoci ze strany další osoby. V případě, že u některého automobilu dojde k neopravitelné poruše nebo k havárii, jeho posádka takovou situaci co nejdříve ohlásí na dispečink jízdy ISRV. Pořadatel má pro takové případy zajištěn odtahový vůz, který porouchaný automobil dopraví na bezpečné místo. Potřebné kontakty jsou uvedeny na konci každého itineráře. 

20. BODY A TRESTY

Technický stav – vozidlo neodpovídající platným silničním předpisům = Nepřevzetí vozidla

 

Přejímka – nedostatečně omluvený pozdní příjezd = 60 bodů

Předčasný příjezd do časové kontroly – za každou začatou minutu = 60 bodů

Pozdní příjezd na start nebo do časové kontroly – za každou začatou minutu = 60 bodů

Předčasný nebo pozdní příjezd do cíle úseku Konstanta – za každou začatou minutu = 60 bodů

Pozdní příjezd do cíle úseku Gradace – za každou začatou minutu = 60 bodů

Pozdní příjezd do časové kontroly, ztráta větší než 60 minut = vyloučení z klasifikace

Neprojetí časové kontroly = vyloučení z klasifikace

Neprojetí tajné průjezdní kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – chybějící záznam z časové kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – chybějící záznam z průjezdní kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – ztráta = vyloučení z klasifikace

Posádka – výměna některého člena = vyloučení z klasifikace

 

21. STANOVENÍ POŘADÍ

Pořadí se stanoví podle součtu všech přidělených bodů v průběhu celé ISRV, podle systému, že nejlepší posádce bylo přiděleno nejméně bodů a naopak, čili, od nejnižšího po nejvyšší počet bodů. Podle tohoto systému potom budou vyhlášena pořadí nejlepších tří jednotlivých posádek.

 

Pořadí kategorie z období 1960 až 1965

1. až 3. místo

Pořadí kategorie z období 1966 až 1971

1. až 3. místo

Pořadí kategorie z období 1972 až 1974:

1. až 3. místo

 

Pořadí celkové:

Louis Alexandre Chiron Memorial

Vítězem memoriálu Louise Chirona se stane posádka, která absolvovala celou jízdu ISRV s nejnižším počtem bodů ze všech účastníků. Její jména budou na putovní ceně dodatečně vyznačena.

 

22. CENY ZA UMÍSTĚNÍ

Vítězné posádky obdrží za 1. až 3. místo poháry.

 

23. ČESTNÁ CENA

LOUIS ALEXANDRE CHIRON – PATRON RALLYE VLTAVA

Čestnou cenu Louis Alexandre Chiron – patron Rallye Vltava obdrží významné osobnosti autosportu dle uvážení pořadatele ISRV. Jedná se o výtvarné dílo z tradičního českého křišťálového skla, zdobené zlatem a ryze českými polodrahokamy – Vltavíny. Podle návrhu Karla Řepy jej vytvořili čeští umělečtí skláři.  

 

24. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vozovky

Rallye ISRV se koná výhradně na kvalitních vozovkách se zpevněnými povrchy, a to hlavně s ohledem na zachování 100% stavu nesnadno udržovaných historických automobilů.

 

Itineráře

Itineráře ISRV budou celkem čtyři, zvlášť pro každou etapu. Budou se vždy vydávat až v první časové kontrole každé etapy. Spolu s itineráři posádky obdrží i ostatní pomůcky potřebné pro příslušnou etapu.

 

Prováděcí ustanovení

Pro případné vyjasnění nebo doplnění některých bodů těchto propozic, anebo vynutí-li si to situace, budou vydána číslovaná Prováděcí ustanovení a posádky je dle potřeby obdrží v průběhu rallye.

 

Případná vyšší moc

Pro případ vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo pořádání ISRV odložit nebo zrušit.

 

25. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Upozornění na autorská práva © (copyright)

Hlavní pořadatel ISRV upozorňuje, že snímky použité na jeho internetových stránkách a v oficiálních materiálech jízdy jsou chráněny Autorským zákonem a nelze je jakkoliv svévolně kopírovat, šířit a používat druhou osobou bez písemného svolení jejich autorů nebo hlavního pořadatele ISRV.

 

Upozornění na registrované ochranné známky ® (registration)

Hlavní pořadatel ISRV upozorňuje, že znak Rallye Vltava, název Rallye Vltava jsou registrovanými ochrannými známkami s označením ® a bez jeho písemného svolení je nelze jakkoliv svévolně použít druhou osobou.