IDEÁLNÍ STOPOU RALLYE VLTAVA

Ve dnech 5.–7. 7. 1965 se konala VI. Rallye Vltava, se startem a cílem v Liberci, která jako zcela první automobilová sportovní disciplína v tehdejší Československé socialistické republice byla zařazena do některého z existujících seriálů mistrovství Evropy FIA. Jejím úspěšným uspořádáním se tak otevřely cesty do seriálů mistrovství Evropy FIA i ostatním disciplínám automobilového sportu v Československu a následně i České republice. Toto letošní významné 50. výročí účasti Českých zemí v prestižních seriálech mistrovství Evropy FIA si klade za cíl připomenout jízda Ideální stopou Rallye Vltava, která se koná ve dnech 2.–5. 7. 2015. Pokud i Vy máte sportovní srdce, rádi Vás uvítáme!

Zájem o Rallye Vltava

Louis Alexandre Chiron Memorial

Přivést Rallye Vltava do seriálu mistrovství Evropy se podařilo po jejím pouhém V. ročníku, při podzimním kongresu FIA v Paříži roku 1964. Zcela zásadní roli při tom sehrál Louis Chiron – trojnásobný vítěz Masarykova okruhu v Brně (1931, 1932 a 1933) a osobní přítel mnoha československých jezdců. Proto zvýrazňujeme tuto zásluhu uznáním pana Chirona za patrona Rallye Vltava. Vzpomínkovou jízdu Ideální stopou Rallye Vltava z toho důvodu vypisujeme jako Louis Alexandre Chiron Memorial.
Louis Alexandre Chiron