Přihláška

POPLATKY

Cena za přihlášení jednotlivé posádky

Při první uzávěrce přihlášek 3 900,- Kč
Při druhé uzávěrce přihlášek 4 300,- Kč

Cena za přihlášení týmu města

Při první uzávěrce přihlášek 2 100,- Kč
Při druhé uzávěrce přihlášek 3 000,- Kč

Cena za přihlášení značkového týmu

Při první uzávěrce přihlášek 2 100,- Kč
Při druhé uzávěrce přihlášek 3 000,- Kč

Cena za přihlášení doprovodného automobilu
(samotný automobil bez posádky)
Při první uzávěrce přihlášek 1 000,- Kč
Při druhé uzávěrce přihlášek 1 400,- Kč